Cesty - zmätky

(Potulky Vysočinou a južnými Čechami)text: © Danuša Meňhartová    
foto: © Ivan Meňhart    


Potulky po Európe - hlavná stránka

Vydal: Zlatomoravecký spisovateľ, Zlaté Moravce, © 2005
Internetové vydanie: Združenie KĽÚČ 28
Text: © Danuša Meňhartová
Fotografie: © Ivan Meňhart
Technický redaktor: Jozef Škvarenina