Dovolenka mojich snov

(Z Vysočiny do východných Čiech)

 

 

 

 

 

 text: Danuša Meňhartová
foto: Ivan Meňhart


Potulky po Európe - hlavná stránka

Vydal: Zlatomoravecký spisovateľ, Zlaté Moravce 2007
Internetové vydanie: Združenie KĽÚČ 28
Text: © Danuša Meňhartová
Fotografie: © Ivan Meňhart
Technický redaktor: Jozef Škvarenina