Umelecké štúdio

Miroslav Hunka Miroslav Hunka

Narodil sa 8. mája 1972 v Zlatých Moravciach. Je absolventom SOU - baníckeho v Prievidzi, odbor hlbinné dobývanie. V rokoch 1989 - 1996 pracoval v Nováckych uhoľných baniach. Po pracovnom úraze musel ukončiť prácu v podzemí a nájsť nové smerovanie svojej sebarealizácie doma v Žikave.
Umenie predstavuje možnosti pretaviť vlastné videnie sveta do umeleckej podoby. Ani nepriaznivá ekonomická situácia nemôže brániť tomu, aby ľudia spolu komunikovali, vymieňali si svoje predstavy o živote. V tom prípade prídu spoločne na to, že svet je rôznorodý a žijú v ňom minimálne "živé bytosti". Čiže môžeme hovoriť aj o výbere tém, ktoré sú aktuálne tak zo spoločenského ako aj z osobného hľadiska.


Filozofia

"Zrealizovanie výstavy je to, čo považujem niekedy za nemožné. V tých najťažších situáciách sa pýtam sám seba, či má vôbec význam v tom pokračovať. Pri každej dokončenej soche hľadím na tvary a črty vyjadrujúce už definitívne stvárnené aj svoje pocity a predstavy. Určitá primeraná spokojnosť pri každej dokončenej práci ma utvrdzuje, že to zmysel má."


"Sakrálne námety sú z mojej strany vyjadrením rešpektu ku Božej autorite, vyjadrením vďaky za to, že mi je umožnené vnímať a zažívať dennodenne jej milosť života a naviac to vyjadriť aj prostredníctvom svojich diel. Nie každému je tento dar daný."

"Posúdenie kvality môjho prejavu je pre mňa veľmi dôležité, aby som poznal, či moje videnie života je aj videním iných. Môže to byť buď potvrdením správnosti mojej námahy, alebo prípadne snaha o priebežnú znovukomunikáciu a hľadanie ďalšej inšpirácie"Spolu s mladším bratom doma na ŽikavePohľad susedov na Mirov dvor Miro pri práci...

Spolu s mladším bratom pri práci medzi dielami na Žikave

U Mira v izbe človek naozaj stratí dychU Mira v izbe človek naozaj stratí dych

U Mira v izbe človek naozaj stratí dych


Výstavy

Gorazdov Močenok 1999

Topoľčianky 1999

Božie deti, Zlaté Moravce 2000

Zlaté Moravce 2002

Maľujeme pre lásku, Bratislava 2002

Amedea 2002, Hlinsko, ČR

DK Dúbravka, Bratislava 2004


Galéria


Médiá

Božie deti, STV2, 9.1.2001 STV2

Šikovné ruky bratov Hunkovcov, Národná obroda, 20.1.2001


Kniha návštev


Kontakt

Miroslav Hunka
95192 Žikava 123
okres Zlaté Moravce
Mobil: +421 908 581188, +421 910 97 99 77
E-mail: mirohunka2@azet.sk a hunka@post.sk


Index