Cesty - zmätky (Potulky Vysočinou a južnými Čechami)

Siedmy deň dovolenky

            Pri sobotňajších raňajkách ma už vôbec neprekvapilo, že mačence každú chvíľu vrešťali, pretože buď na ne stupila Bratislavčanka alebo ich skoro prešli kolesá auta. Celkom sme si vydýchli, keď sme zistili, že tu prespali len jednu noc.
My sme si pre zmenu poleňošili, nikde sme sa neponáhľali a ja som využila voľný čas na zoznámenie sa s prasiatkami. Od domáceho pána som sa dozvedela, že teraz ich majú málo. Mne sa však zdalo, že je ich veľa. Boli rozdelené na malé, trošku väčšie a ešte väčšie prasiatka a na samom konci ošipárne trónil kanec Bořivoj. Ráno od neho odvádzali nevestu. Len tam tak lenivo sedel, a na rozdiel od iných predstaviteľov zvieracej mužskej ríše, bol nepôvabný. Také nemehlo. Veď napríklad – drozd je krásny lesklý čierny vták, drozdica je sivastá, matná. Páv je farebný, pestrý. Pávica je sivastá, bezfarebná. Bažant má pekne sfarbený dlhý chvost, bažantica je hnedá, monotónna. A tu opak. Ale aj tak boli najrozkošnejšie najmladšie prasiatka. Nemali ešte ani mesiac. Preháňali sa po svojom teritóriu, robili kotrmelce a krútili okáľmi. Po tomto výzvednom podujatí som sa s množstvom nových informácií vrátila k Ivovi, ktorý mi medzitým pripravil výbornú kávu a pripravil mapy a materiály na náš posledný vysočanský výlet.
            Smer Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Nová Říše a rozlúčka s Telčou. To bol náš plán. Večer sme už len mohli skonštatovať, že sa nám ho podarilo splniť.
Cestou sme museli reagovať na pár obchádzok a pred dedinkou Domamil sme museli zastať a počkať, kým nám popred nos auta dôstojne prejde stádo kráv.
Moravské Budějovice nás ničím nenadchli, ešte sme v nich aj blúdili pri výjazde z mesta, ale nakoniec sme zaparkovali na jaroměřickom námestí. Naše poznávanie začalo priamo na námestí v Hostinci na palubě. Pred hostincom sa krútilo na obrovskom rošte prasiatko. Pri stoloch sedelo niekoľko turistov a domácich a vychutnávalo slnečné sobotňajšie popoludnie.
Chvíľku sme sa rozhodovali, či si pivo dáme vonku alebo ideme dovnútra. Vyhral prvý stôl pri výčape, pretože sme si tým zabezpečili promptnú obsluhu. Dve ženy a mladý muž sa mali čo obracať, pretože Hostinec na palubě bol úplne plný. Pri svojej polohe – na námestí, oproti zámku - s opekajúcim prasiatkom pred vchodom, s usmiatym a ochotným personálom, to ani  nemohlo inak byť. Dokonca aj pivo bolo dobré. Na dverách bol veľký nápis:
„Nabízíme menu za 38,50 Kč do vlastních nádob.“
Sympatická ponuka. A prestali sme sa čudovať, prečo majú plno zákazníkov.

           Do Jaroměříc sme ale prišli najmä za históriou. Mali sme šťastie, pretože prehliadka kostola Svätej Markéty sa mala o chvíľu začať. Poklusom sme si išli kúpiť lístky na trasu C a pripojili sme sa k mladučkej sprievodkyni, ktorá nám prezradila, že v kostole ide prvýkrát podávať výklad spojený s prehliadkou. Ukľudnili sme ju, že určite nikto z návštevníkov nebude vedieť viac ako ona a okrem toho, je veľmi malý predpoklad, že by sme mohli zistiť, ak by sa dopustila omylu. Len sa musí suverénne tváriť.
Kostol Svätej Markéty je súčasťou zámku, ktorý sme obdivovali na záver našej vlaňajšej dovolenky. Jan Adam z Questenberka si nechal v Jaroměřicích nad Rokytnou postaviť v rokoch 1700 až 1739 jeden z najväčších zámkov v strednej Európe. Podľa návrhu rakúskeho architekta Jacoba Prandtauera vznikol monumentálny štvorkrídlový zámok, ku ktorému je krátkym spojovacím traktom pripojený veľkolepý zámocký kostol s oválnou loďou zaklenutou obrovskou kupolou a dvomi štíhlymi vežami. Dĺžka lode je vyše dvadsať metrov, šírka takmer pätnásť a výška lode je štyridsaťštyri metrov. Sprievodkyňa nás ihneď upozornila na lavice. Vnútorná strana lavíc, pri strednej chodbičke, bola rovná, ale smerom ku stenám boli lavice ukončené do oblúka. Kopírovali elipsovitý tvar kostola. Predné a zadné lavice boli kratšie, stredné lavice boli smerom k stenám, dlhšie. Ďalej nám položila otázku, či vraj vieme, z čoho sú na laviciach tmavé priehlbinky. Nikto z nás nevedel, takže sme sa od nej dozvedeli, že od sviečok. Modliaci si nakvapkali na lavicu trochu vosku, upevnili doň sviečku a venovali sa obradom. Pritom sviečka mnohokrát vyhorela až po samé drevo. Je div – divúci, že im nezhorel celý kostol.
Od lavíc preniesla sprievodkyňa našu pozornosť na freskovú výzdobu chrámu, ktorá je venovaná apoteóze Svätej Markéty, panny a mučeníčky, patrónky kostola. Vlastný otec, ktorý bol pohanským kňazom, ju sťal, pretože bola kresťankou a odmietla sa vzdať svojej viery. A práve jej je venovaná ústredná freska nad víťazným oblúkom. Svätá Markéta je tu zobrazená ako krásna, mladá, usmievajúca sa žena, obklopená anjelmi. Na jasnom oblaku sa vznáša do neba. V jednom z anjelov je ukrytá podoba Jana Adama z Questenberka a v ďalšom zas podoba jeho prvej manželky Marie Antonie.
Zaujal nás aj veľký obraz nad hlavným oltárom. Už svojím rozmerom je pozoruhodný. Štyri krát osem metrov. Znázorňuje Stvorenie svetla, pričom autor František Antonín Findt, porovnáva sedem javov zo Starého a Nového zákona.
Kostol má jednu zvláštnosť. Mohutná kupola s lucernou, ktorá už zdiaľky zaujme každého návštevníka Jaroměříc, je drevená. Jan Adam Questenberk nemal peniaze na jej dokončenie. A ani sa nemožno čudovať. Celý areál zámku, kostola a záhrad je ešte aj dnes veľkolepý a musel naň určite vynaložiť nemalé množstvo finančných prostriedkov.
Z kostola sme sa ešte presunuli do záhrad, odkiaľ je najkrajší výhľad na zámok a kostol. Ivan si fotografoval, ja som kŕmila kačice plávajúce v riečke Rokytná, ktorá delí rozľahlý park na dve časti. Vlani sme si ho nemohli vychutnať, pretože v strede – oproti zámku – stálo veľké kryté pódium, na ktorom vystupovali účastníci Medzinárodného hudobného sympózia Petra Dvorského.


Jaroměřické Versailles

            Po vychutnaní jaroměřickej atmosféry sme sa rozhodli pokračovať v našich potulkách Vysočinou. Takmer vždy, keď sme počas tejto dovolenky smerovali na východ a juhovýchod, videli sme tabuľu ukazujúcu smer na Novou Říši. V telčskom infocentre som počas týždňa našla aj letáčik, ktorý pozýval návštevníkov na koncert do kostola Svätého Petra a Pavla v tejto dedinke, vzdialenej od Telče len deväť kilometrov. Do soboty sa Ivovi úspešne darilo vyhnúť tomuto miestu, ale keď videl, že sa ma nezbaví a že začínam byť „nešťastná“, rezignoval a auto nás akosi samé doviezlo na námestie malinkej dedinky. Pomaly sme sa blížili ku kostolu, pred ktorým sme videli dvojicu ľudí približne v našom veku. Postávali pred zavretou bránou kostola. Na informačnej tabuli pri vchode kláštora sme našli odkaz, že o šestnástej začne prehliadka, čo malo byť o päť minút. O chvíľu z dverí kláštora vyšiel vysoký, štíhly, prihrbený, tichý muž. Zároveň sa k nám pridala ešte dvojica mladých ľudí, ktorá zvažovala, kam si odloží bicykle. Náš sprievodca im ich zamkol do kláštorného dvora. Komorná prehliadka pre šesť návštevníkov sa mohla začať. A stála za to.

           Kostol Svätého Petra a Pavla nás prekvapil veľkolepým interiérom. Bohatou, ale pritom vkusnou maliarskou výzdobou, na ktorej sa podieľal Jan Lukáš Kracker. Maliar známy svojimi iluzívnymi maľbami pri výzdobe kostola Svätého Mikuláša na Malej Strane v Prahe. Jeho majstrovstvo sa v tomto kostole prejavilo na stropných freskách. Obrátenie Svätého Pavla sugestívne vyjadruje kľúčový moment v živote tohto apoštola. V presbytáriu je na veľkej freske znázornený Svätý Peter v okamžiku, keď mu Pán odovzdáva kľúče od kráľovstva nebeského. Celú scénu dopĺňajú postavy Európana, Aziata, Afričana a Američana, ktorí znázorňujú rozšírenie cirkvi po celom svete.
Iluzívna maľba hlavného oltára, s ústredným obrazom svätcov Petra a Pavla, namaľovaná  Adamom Enzom z Benátok, je z roku 1705. 
Unikátom kostola je drevená vyrezávaná kazateľňa z roku 1700. Osemuholníkový kôš kazateľne je vyzdobený reliéfmi štyroch evanjelistov a množstvom ornamentov a akantových listov. So strieškou kazateľne, ktorá má akustický význam, je kôš spojený reliéfnou drevorezbou znázorňujúcou Najsvätejšiu Trojicu. Celú kazateľňu zdobí šesťdesiatjeden pôvabných anjelov. Túto prekrásnu, priam filigránsky zdobenú kazateľnicu, pred ktorou sme zostali stáť v nemom úžase, dopĺňajú prekrásne drevené chórové lavice z roku 1696.

            Kláštorný kostol je chodbou spojený s kapitulnou sieňou – kaplnkou Svätej Anny. Na oltári sa nachádza vzácna kamenná, vrcholne gotická socha Svätej Anny Samotretej z prelomu 14. a 15. storočia. Pomerne vzácne stvárnenie patrí k takzvanému krásnemu slohu a zaraďuje sa svojím nežným výrazom k najkrajším dielam svojho druhu. Samotná kaplnka má bohatú rokokovú výzdobu.
Kaplnka Svätej Anny je srdcom novoříšskeho kláštora. V nej bývali – a premonštráti dúfajú, že aj budú – obliekaní novici, odtiaľto býval vyprevádzaný pohreb mŕtvych. Začiatok a koniec. Vstup do rádu i odchod na večnosť. Bývajú tu slávnostné zasadania kapituly a tu sa uskutočňujú voľby opáta.

            Z kaplnky nás sprievodca zaviedol do kláštorného komplexu, v ktorom ma najviac zaujala knižnica s prekrásnymi stropnými freskami z druhej polovice 18. storočia. Z tohto obdobia je aj časť pôvodných regálov s točenými stĺpmi. V nich je uložených viac ako pätnásť tisíc kníh. Z nich sú približne tri pätiny vytlačené pred rokom 1800. Rukopisov sa zachovalo osemdesiatosem a prvovýtlačkov šesťdesiatdva. Samotné zloženie kníh pripomína skôr zámockú ako kláštornú knižnicu, pretože do teologickej literatúry patrí len asi štvrtina kníh. Väčšinou sa tu nachádzajú knihy z oblasti prírodných vied, lekárstva, filológie, zemepisu a histórie. Na budovaní konventnej knižnice mal veľkú zásluhu prebošt Adam Skotnický, ktorý už v roku 1670 založil v kláštore domáce filozofické štúdium.
V kláštore je ešte umiestnená stála expozícia venovaná novoříšskym rodákom - bratom Pavlovi a Antonínovi Vranickým, ktorí patrili na prelome 18. a 19. storočia k významným predstaviteľom viedenského hudobného života. Časť expozície je venovaná aj básnikovi Otakarovi Březinovi, ktorý bol v Novej Říši učiteľom a prevažná väčšina jeho tvorby vznikla práve tu.
Chodba pred knižnicou a ďalšími expozíciami je takým malým Slavínom. Sú tu umiestnené veľké portréty osobností, na ktoré je kláštor a Nová Říše hrdá, čo bolo cítiť aj v hlase nášho sprievodcu. Počas celého výkladu sme ho museli počúvať s dobre nastraženými ušami, pretože celý jeho prehovor bol veľmi tichý, s očami väčšinou upretými do nebies alebo na podlahu.
Novoříšska prehliadka celým kláštorom bola jediná svojho druhu počas našej tohtoročnej dovolenky. My sme museli byť tí iniciatívni, ktorí sa spýtali po prejdení všetkých priestorov na vstupné. Sprievodca nám tichým hlasom povedal sumu, ktorá nás prekvapila svojou nízkou cenou. Šesť návštevníkov, vrátane nás dvoch, sa mu poďakovala a rozlúčila s ním. Dvojica mládežníkov dostala späť dobre uschované bicykle v kláštorných priestoroch a my sme zotrvali na parkovisku pred kláštorom v rozhovore s pražskou dvojicou v našich rokoch. Prebrali sme kultúru 21. storočia, najmä jej úpadok. Pospomínali sme staré dobré filmy /dokonca aj americkej produkcie/, knihy, hercov a iné pamätihodnosti tohto regiónu. S dobrým pocitom, že nielen my vnímame súčasnú kultúru tak ako ju vnímame, sme sa rozlúčili a zamierili sme na Telč.
Obloha neveštila nič dobré. Skôr sa schyľovalo k búrke, ktorá nás pri výjazde z Novej Říše na krátky čas aj spomalila. Začali sme smútiť, že z balónovej šou ani teraz nič nebude. Balónové leto nad Telčou propagovali správy na internete a plagátoch v štyroch letových časoch. V piatok večer malo byť prvé. Pre nepriaznivé počasie sa nekonalo. V sobotu ráno – pre nepriaznivé počasie sa nekonalo. Blížila sa osemnásta hodina a podľa dažďa to zas vyzeralo, že sa nebude nič diať. Aj tak sme sa rozhodli, že sa pôjdeme s Telčou rozlúčiť. Minimálne na jeden rok.
Po námestí sa potulovalo zopár návštevníkov s hlavami upretými na oblohu, na ktorej začala presvitať modrá obloha a začali vystrájať večerné lúče slniečka. Pri pódiu, oproti radnici, bol umiestnený stojan s plagátom, že prítomní sa môžu zapojiť do súťažnej ankety a jeden zo správne odpovedajúcich bude vylosovaný na let balónom. Nič iné ale nenasvedčovalo, že by nejaké lety balónom vôbec mali byť. S Ivom sme pomaly prešli z jednej strany námestia na druhú, opätovne sme poobdivovali priečelia budov a už sme sa chceli vrátiť do Borovnej. Keď sa tu zrazu – z ničoho nič, začalo zapĺňať námestie autami s prívesmi, ktoré zároveň prilákali aj množstvo ľudí, dovtedy ukrytých v kaviarničkách po celom obvode námestia a v priľahlých uličkách.
Rýchlo sme sa presunuli k pódiu, kde prebiehal vášnivý rozhovor organizátorov nielen priamo na mieste, ale pomocou vysielačiek aj s meteorológmi. Rozrastajúci dav dostal o chvíľu informáciu, že približne o polhodinu sa rozhodne, či sa lety uskutočnia alebo nie. Ak áno, prebehne losovanie o let balónom, takže kto sa chce zapojiť, nech vyplní anketový lístok a vhodí ho do pripravenej urny - klobúka. Keďže otázky sa týkali plynu, využila som vedomosti môjho drahého manžela a s túžbou aspoň jedenkrát v živote letieť balónom, som vhodila lístok do klobúka. Námestie sa čím ďalej, tým viac zapĺňalo. Najmä autami s prívesmi zakrytými plachtami a pokrytými nápismi.
Královohradecké balónové nebe.
Aviatik balloon team Brno.
Aeronautic club Brno.
Balonklub Tábor.
Aeronautik Praha – Vyhlídkové lety.
Major Tom ballowning. Z Rakúska.
Na námestí bolo pripravených deväť tímov.
Všetci s napätím očakávali výsledný verdikt.
Áno. Lety sa uskutočnia. Ako šibnutím čarovného prútika, sa posádky áut v momente rozmiestnili po celom námestí, s dostatočným rozostupom. Medzitým pri pódiu začalo prebiehať losovanie. Za losovateľa sa prihlásila mladá chlapčenská hlava prefarbená na blond, z ktorej sa po losovaní vykľul rodinný príslušník vylosovaného. To ma fakt naštvalo. Ale päťtisíc českých korún sa mi zdal byť nehorázny peniaz, aby som uspokojila svoju túžbu po lietaní vzdušným balónom. Našťastie to, čo sa začalo diať na námestí, bolo oveľa, oveľa zaujímavejšie, ako rozjímanie o nespravodlivosti na svete.
Spod obrovských plácht na prívesoch sa začali vynárať koše, ktoré po plošinách začali aktéri skladať na dlažbu námestia. Podľa námahy, ktorú pri tom vynakladali, som zistila, že to nie je také jednoduché ako preniesť kôš na špinavé prádlo ku práčke. V každom koši boli upevnené plynové bomby. Ďalší členovia tímov začali rozbaľovať po námestí obrovské baly látok. Mužskí členovia balónovej zostavy položili kôš bokom na dlažbu a pripevnili balón lanami o košinu. Opakovane všetko kontrolovali. My sme sa zatiaľ premiestňovali od skupiny ku skupine a sledovali sme vývoj situácie, zohratosť a rýchlosť ľudí, ktorí s plným nasadením pripravovali balóny.
V záverečnej fáze som zakotvila pri královohradeckom tíme. Jeho súčasťou boli manželia, ktorým pobehovali v blízkom okolí dve deti. Mamka, držiaca roztvorený balón, do ktorého obrovský ventilátor vháňal vzduch, s napätím sledovala, čo deťúrence páchajú. Našťastie aj zvyšní členovia tímu ich očkom sledovali. Medzitým sa začala vrchná balónová plocha látky odliepať od spodnej a prišiel rad na horúci vzduch. Ktovie, koľkokrát mali balonisti popálené ruky, kým sa naučili celej procedúre, pretože aj spevnený okraj balóna niesol stopy po plameni. O chvíľu sa začal balón dvíhať nad dlažbu námestia, čo bol signál pre niektorých členov zostavy, aby sa ovalili na košinu, pretože inak by im mohol odletieť balón bez posádky. Menšia časť tímu nastúpila dovnútra a za potlesku okolostojacich divákov vzlietla nad historické námestie Telče. Zvyšná časť tímu, vrátane detí, rýchlo pobalila všetky veci a začala nastupovať do auta. Nestorovi posádky som položila otázku:


Ktorý z nich vyletí prvý?

„Kedy a kde ukončia let?“
Na mojej otázke sa dobre pobavil, ale nakoniec mi vážne odpovedal.
„Pôvodne plánovali letieť do dvadsiatej hodiny. Lenže začali neskôr, takže budú letieť kým bude svetlo a kým nájdu peknú lúčku vhodnú na dolet. Musím sa ponáhľať a ísť za nimi, pretože neviem, kam ich zaveje. Sme v spojení prostredníctvom vysielačky a mapy.“
S týmito slovami skočil do auta, naštartoval a s očami upretými na oblohu plnú farebných balónov sa vydal na cestu.
Vtedy som si zagratulovala, že ma nevylosovali. Veď ako by ma môj drahý manžel hľadal cestami – necestami po vysočanskej prírode?
A hľadal by ma vôbec???
Kým neodletel posledný balón z námestia, kým nepreletel ponad námestie posledný balón, ktorý štartoval z blízkeho parku a mosta, dovtedy mali všetci hlavy zdvihnuté a sledovali túto zaujímavú a dobrodružnú šou. Každá posádka bola odmenená nielen potleskom, ale aj želaním dobrého letu.
A my sme sa vybrali k nášmu autu. Ivo urobil posledný romantický záber o dvadsiatej hodine dvadsiatej siedmej minúte pri pokojnej hladine rybníka pod zámkom. Nechcelo sa nám veriť, že pred troma hodinami bola silná búrka a teraz je okolo nás tichá príroda, kúpajúca sa v zapadajúcich lúčoch slnka, sem – tam počuť na hrádzi osamelé kroky pár chodcov a štebot vtáčikov.
            Tesne pred deviatou sme prišli k bráne v Borovnej. Oproti nám neprišiel len Pepa a domáci pán, ale aj ďalší obrovský pes. Vysoký, štíhly, graciózny. Ale neznámy.
Na dvore vládla pohoda. Pri jednom zo stolov sedela domáca pani s mačiatkom na pleci, čo domáci pán komentoval:
„Vyzerá ako ježibaba z rozprávky.“
Vedľa nej bola pohodlne usalašená dvojica nových návštevníkov a pri nohách im ležal ešte jeden obrovský pes. Na dvore sme mali dvoch írskych vlkodavov.
Päťročný Darwin na nás veľkodušne pozeral a nemienil sa kvôli nám ani zodvihnúť. Ročná Číny /tak to znelo/ bola naopak mimoriadne komunikatívna. Najväčší záujem mala o rozhovor s mesačným mačiatkom tróniacim na pleci domácej panej. To ju však len ignorovalo alebo drobnými zúbkami zavrčalo a skrútilo sa na opačnú stranu, aby mladú vlkodavku nemalo ani v zornom poli.


Náš dovolenkový byt v Borovnej

Z manželov Hánovcov sa vykľuli príjemní spoločníci, s ktorými sme si na záver nášho vysočanského pobytu chvíľu posedeli. Na nočnej oblohe, posiatej množstvom jasných hviezd, nám k rozhovoru svietil mesiac v splne. Mám chemickú priemyslovku, ale do tohto večera som nevedela, že aj v dnešnej dobe sa dá doma variť pivo. Domáci pán, bývalý zamestnanec znojemského pivovaru, si pre vlastnú potrebu pivo varieva. Len škoda, že prišla na to reč neskoro, keď už žiadne pivo nebolo. Bola by som ho určite ochutnala. Možno nabudúce.